Povijest župe Svih svetih – Livno

Crkva Svih svetih 6Župa se pod nazivom Cleuna spominje u sastavu Splitske metropolije potkraj 10. stoljeća, a Papa Celestin III. predajući 1192. godine palij splitskom nadbiskupu Petru u sastav njegove nadbiskupije ubraja i parochia Cleunae. U Livnu je jedno vrijeme bio i zborni kaptol splitske nadbiskupije.

Župa Livno nastala je odvajanjem od župe Vidoši, najprije kao ekspozitura 1849. godine, te mjesna kapelanija 1851., da bi najzad 1858. godine bila i formalno proglašena župom, a kao župna crkva služila je samostanska crkva na Gorici iz 1854. godine. Matice se vode od 1849. godine.

Zbog udaljenosti od središta Livna (oko 2 km), posebno zbog nepovoljnih zimskih uvjeta i bura, odlučeno je da se gradi crkva u samome gradu. Upućena je 1879. godine apostolskom vikaru fra Paškalu Vujičiću molba da se dozvoli gradnja crkve u gradu. U molbi se navodi da u gradu ima 300 katoličkih kuća.

Gradnja je započela 6. listopada 1890. godine po projektu arhitekta Budau-a, a radove je izvodio graditelj Tomašević. Kamen temeljac nove župne crkveCrkva Svih svetih 5 blagoslovio je fra Anđeo Ćurić. Zbog nedostatka novca crkva je građena punih deset godina. Dovršena je zahvaljujući novcu koji je darovao Jozo Čović – Komadina, zato čest naziv Komadinova crkva. Iznad ulaznih vrata u crkvu nalazi se kamena ploča na kojoj je uklesano: “TOLIKI MNOGOBROJNI PRINOSI 0.0. FRANJEVACAH I KATOLlKAH GRADA LIVNA KAO I PODPORE VISOKE ZEMALJSKE VLADE NE BIJAHU ZAJEDNO DOSTATNE ZA GRADNJU CRKVE. BOŽJOM PROVIDNOŠĆU PRISKOČI U POMOĆ JOZO ČOVIĆ-KOMADINA SA VELIKODUŠNIM DAROM 23 HILJADE FORINTIH KOJOM SVOTOM DOVRŠI SE OVA CRKVA SA ŽUPSKIM STANOM GODINE SPASA 1899.”

Crkva je, dakle, dovršena 1899. godine, a blagoslovljena je i otvorena za službu 4. 11. 1900. godine i uzet je patron Svih svetih. Dana 4. 12. 1900. godine u župnu kuću se naseljavaju župnik i kapelan.

kucaGlavni je oltar vjerojatno s početka XX. Stoljeća, a slika koja prikazuje sve svete Franjevačkog reda naručena je iz Beča. Godine 1985. crkva je obnovljena. Postaje križnog puta izradio je slikar Željko Karaula i postavljene su 1997. godine. Na zvoniku su četiri zvona. Tri su zvona iz ljevaonice zvona J. Cukrova iz Splita, od kojih je jedno teško 650 kg.

Župna kuća izgrađena je 1899-1900. Iza II. svjetskog rata državne su vlasti bile oduzele dio prostorija župnog stana, ali su kasnije vraćene. Zatim je 1975.-1977. godine dograđen novi Pastoralni centar s dvoranama i prostorijama za stanovanje po projektu Đ. Mirkovića. Koncem osamdesetih godina prošlog stoljeća Pastoralni centar je dobio današnji izgled kad su dograđene nove dvorane i galerija.

Na području župe nalazi se filijalna crkva u Malom Guberu. Obiteljska kuća (12x9) pretvorena je u kapelu 1979. godine, najprije kao vjeronaučna dvorana, a Crkva Svih svetih 3potom i crkvica. U njoj se nalaze postaje križnog puta ulja na platnu (75x60), koje je 1980. godine izradio akademski slikar Đuro Seder. Isti je autor izradio i slike Uskrsnuća i Uzašašća. Mozaik Svete Obitelji (300x200) izveo je 1980. godine kipar Zdenko Grgić. Druga filijalna crkva je 1984. godine sagrađena u Potočanima. Posvećena je sv. Anti Padovanskome. U župi postoji pet groblja s kapelicama.

Na teritoriju župe postoji također Franjevački samostan na Gorici u kojem je smješten i Novicijat franjevačke Provincije Bosne Srebrene. Uz samotan fratara nalazi se i samostan Školskih sestra franjevki Bosansko-hrvatske provincije dovršen je i useljen 2001. godine, gdje su smještene kandidatice sa svojim odgojiteljicama. Iznad župne kuće i crkve Svih svetih nalazi se samostan sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog koji je sagrađen još 1874., a poslije je dograđivan. U sklopu samostana djeluje dječji vrtić Sunčev sjaji. Uz rijeku Žabljak u Donjem Žabljaku smješten je samostan sestara Služavki Malog Isusa predviđen za održavanje seminara i duhovnih vježbi.

Crkva Svih svetihNa današnjem području grada Livna, uz rijeku Bistricu, kod livanjske bolnice, nalaze se ostatci franjevačkog samostana sv. Ivana Krstitelja. Pretpostavlja se da je sagrađen početkom 14. stoljeća uz pomoć Šubića. Samostan se ne spominje u popisu samostana bosanske provincije iz 1514. i 1539. godine, pa se pretpostavlja da su crkva i samostan već tada bili spaljeni. U Rapovinama je postojala srednjovjekovna crkva sv. Petra apostola iz 9. stoljeća, srušena 1684. godine. U 18. i do polovice 19. stoljeća katolici su se svake nedjelja okupljali na misu u njezinim zidinama. U Suhači je bila crkva sv. Lovre, a u livanjskom Gornjem gradu sv. Luke Evanđeliste (pretvorena u džamiju), kao i crkva posvećena Mariji, za koju se pretpostavlja da joj je pripadalo zvono saliveno 1479. godine, a koje se danas čuva u Muzeju u Livnu.

Livanjska župa 1877. godine imala je 2.245 vjernika, 1935. godine 4.060 vjernika, 1991.  5.696 vjernika, 1999. godine 8.920 Crkva Svih svetih 4vjernika s pristiglim izbjeglicama,  a danas ona ima 2.565 obitelji u kojima živi 8.470 članova. Župu tvore sljedeća naselja: Livno, Brina, Drinova Međa, Golubić, Veliki i Mali Guber, Karijani, Potočani, Rapovine, Suhača, Trčić, Zastinje i Žabljak. Župa Livno pripada franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj i Banjalučkoj biskupiji. Njezin mjesni ordinarij je mons. dr. Franjo Komarica.

God. 1973. pokrenut je župni list Vjesnik župe Svih svetih u Livnu, koji je izlazio povremeno.

 

Za više fotografija crkve kliknite ovdje

Za fotografije župne kuće kliknite ovdje

umrli

Prijateljice

Prijateljice

casoslovlinkovi

Kad nisam u stanju moliti, nastavim Mu govoriti da Ga volim. To nije teško, a održava vatru.  Sv.Terezija od Djeteta Isusa